Fiolinisten Birgitte Stærnes og pianisten Jorunn Marie Bratlie har over år spilt sammen. De har også tidligere kommet med CD.Nå er de ute med en ny, og denne gang med romantikkens kjernerepertoar, sonater av Sergej Prokofjev og Richard Strauss. Førstnevnte er representert med Sonate i D-dur, opus 94 a, som utvilsomt er en av de mest spilte og populære, og Richard Strauss i Ess dur, opus 18. Den har ikke hatt samme nedslagsfelt blant unge utøvere som Prokofjev, men er like fullt treffsikker i sin uttrykksbredde. Birgitte Stærnes har over år bygd sin karriere systematisk. Hennes spill karakteriseres med nobel tone, kontroll og gjennomført innstuderingsteknikk. Derfor beveger hun seg alltid på trygg grunn.

Jorunn Marie Bratlie er en fremragende pianist. Hun har stor rutine og en følsomhet som gjør henne til en førsterangs samarbeidspartner. De to sonatene er gjennomsyret av kammermusikalsk oppmerksomhet, der begge utøvere legger for dagen gjensidigheten som er nøkkelen til suksess. Likevel melder det seg en liten reservasjon. Især Prokofjev-sonaten hadde tålt større temperamentsutsving. Det ligger i tonespråkets natur med innlagte dynamiske buer som til tider strekker seg mot grenseløse topppunkt. Selvfølgelig lar det seg ikke alltid gjøre, men åpenbare antydninger kan løfte lytternes medskapende fantasi slik at opplevelsen beveger seg mot frigjørende høyder.
Det er den eneste innvendingen til en innspilling som ellers har flotte kvaliteter.