I løpet av mange års samarbeid spilte gitarduoen Martin Haug/Erik Stenstadvold inn 2 CD’er med verker av den franske komponisten Antoine de Lhoyer på SIMAX. Verkene på begge CD’ene var verdenspremierer og vekket oppsikt verden over.

The guitarduo Haug/Stenstadvold recorded two records on SIMAX with works by Antoine de Lhoyer. Both CD’s were world premier recordings.