I 2012 spilte Helge Kjekshus og Birgitte Stærnes inn verker av Johan Halvorsen. Flere av verkene var ikke tidligere innspilt. I tillegg rekonstruerte Birgitte Andante-satsen fra Johan Halvorsens tapte strykekvartett. CD’en fikk internasjonal oppmerksomhet i the Strad, the Gramaphone og Musical Opinion.

In 2012 Birgitte Stærnes and Helge Kjekshus recorded this CD with works by the Norwegian composer Johan Halvorsen. Several pieces were world premier recordings and includes one movement of Halvorsen’s lost string quartet, reconstructed by Birgitte. the CD got international publicity in the Strad, the Gramaphone and Musical Opinion.