Birgitte ga i 2008 ut CD’en Sonata med pianisten Jorunn Marie Bratlie. Her spilte de inn to av sine favorittsonater, Prokoviev nr.2 og R. Strauss fantastiske sonate i Ess-dur.

In 2008 Jorunn Marie Bratlie and Birgitte recorded two of their favourite sonatas; Prokoviev nr.2 and Strauss’ fantastic sonata op.18.